Rehberlik

“ İyi Okul İyi Gelecek”

Bilgi ve başarının yanı sıra “iyi bir okul” bireye kendini tanıma ve kendini geliştirmesi için en uygun ortamı hazırlayan bir kurum olmalıdır. Bu bağlamda okulumuz bireye kendini tanıma ve kendini gerçekleştirme sürecinde rehberlik etmeyi hedef almaktadır. Bu da ancak öğrencinin yetenek ve özelliklerine en uygun, bireysel farklılıkları gözeten ve en önemlisi öğrenciye bir birey olduğunu hissettiren ortamı sunarak olacaktır.

Okulumuzun rehberlik servisi, gelişimsel ve önleyici rehberlik modeli çerçevesinde çalışmalarını yürütür, sorun ortaya çıkmadan bireyin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak çalışmalar yapılır. Çalışmalarımız sadece bireye yönelik değildir, gerektiğinde grupla psikolojik danışma imkanı da sağlar. Okul-öğrenci ilişkisinin yanı sıra okul-veli ve veli-öğrenci ilişkisini de önemseyip bu kapsamda da faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

“iyi gelecek” söyleminin rehberlik servisimizdeki anlamı bireyin yetenek ve özelliklerinin farkında olup gelişim süreçlerinde bunlardan en üst düzeyde yararlanmalarını sağlayabilmektir. Dolayısıyla fırsatlara karşı düşünce ve davranışlarını uygun biçimde ayarlayan yaşamını planlayacak yeterliliğe ulaşabilecektir.

Öğrencilerimizin her biri Batıkent Ailesinin birer üyesidir, Batıkent bünyesinde bulunan personeller öğrencilerimizin eğitim sürecinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamanın yanı sıra onları sağlıklı, çevresine ve topluma karşı duyarlı, mutlu, yaratıcı bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’nin öğrencilere yönelik birçok görevi vardır:

Gelişimlerine katkıda bulunmak

Potansiyellerinin, güçlerinin ve zayıf oldukları yönlerin bilincinde olmaları adına onların yanında olmak
Yeteneklerini, eğitimleri adına kullanabilmeleri için onlara rehberlik etmek
Bireysel gelişimlerine destek olmanın yanı sıra doğru kararlar almalarına yardımcı olmak
Alan ve kariyer seçiminde, ayrıca farklı meslekleri keşfetmeleri adına danışmanlık yapmak
Sağlıklı bir yaşamın önemini kavratmak

Rehberlik servisimizin temel ilkeleri

Öğrencilerimizin bize verdiği bilgiler gizli kalmaktadır.
Rehberlik servisine başvurma gönüllülük esasına dayanır.
Kişi hak ve özgürlüklerine karşı saygı duyulmaktadır.
Her bir birey değerli ve özerk bir yapıya sahiptir.
İlgili kişilerle işbirliği sağlanmaktadır.

Rehberlik servisi çalışma alanları

Bireysel Psikolojik Danışma
Kendini tanıma, gerçekleştirme
Olaylarla başa çıkmada zaman zaman güçlük yaşayan bireylere yönelik profesyonel bir psikolojik yardım süreci
Gizlilik, güven, eşit ilişki ve koşulsuz kabul ortamında gerçekleşir.

Eğitsel Rehberlik
Öğrenmeyi öğrenme
Okula ve çevreye uyum
Üst öğrenim kurumları hakkında bilgi verme
Eğitsel kol etkinlikleri
Okul başarısını geliştirme yolları
Sınavlar hakkında bilgilendirme

Mesleki Rehberlik
Bireyin kendi özelliklerine uygun mesleği seçmesi ve geleceğini planlaması konusunda alacağı kararlara yardım etme süreci çalışmayı ve çalışma alanında başarılı olmayı öğretir.

Kişisel ve sosyal rehberlik
Yaşamda başarılı olmayı, yaşamayı öğretir.

Rehberlik servisi ne değildir?

Rehberlik servisi bir çözüm noktası değildir. Öğrencinin ihtiyaçlarını karşılama yeri değil, kendi kararlarını kendi vermesi ve sonuçlarından sorumlu olması işidir. Öğrencinin yapamadıklarını onun yerine yapmak değildir. Öğrenciyle sohbet etmek, dertleşme işi değildir. Öğrenci ile okul idaresi arasında bir aracı değildir. Ceza verme, yargılama, açık yakalama yeri değildir, bilgiler kesinlikle gizli tutulur. Nasihat verme yeri değildir. Sadece sorunlu öğrencilerin başvurduğu bir servis değildir.

Erken Kayıt Avantajları İçin Ön Kayıt Formunu Doldurunuz...